Xray , CT scan गर्न जानु अघि विकिरण बारेमा जान्नु पर्ने १० कुराहरु